browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mapa

Posted by on 06/02/2017

Mapovací práce jsou v plném proudu a jeden z mapařů – Jindra Hostaš řekl pár slov o terénu, který na Vás čeká:
„Terén je rozmanitý, velmi členitý s prudkými svahy a údolími, v nichž pěšiny kopírují vrstevnice. Porostově je také velmi pestrý – hustníky různé průběžnosti, ale také partie čistého lesa, kde je místy kamenitá podložka, občas sezónní podrost a přehledné polootevřené prostory. Takovým mapařským oříškem jsou paseky s vysokou trávou a rozesetými vzrostlými buky.“

Comments are closed.